Dades tècniques i altimetria

DADES GENERALS DEL RECORREGUT

Distància total : 114 km

Tram asfaltat: 6,5 km

Tram per senders: 7,5 km

Tram de camí: 100,5 km

Cota més alta (635 m)

Cota més baixa (230 m)

Desnivell acumulat: 2315 m

Dificultat IBP: 157