Reglament 2016

REGLAMENT ESPORTIU DE LA MARXA SELÈNIKA ( RESISTÈNCIA EN BTT)

El present reglament especifica les condicions i característiques d’aquesta prova no competitiva, les quals són d’estricte compliment per a tots els participants. La inscripció a la cursa implica l’acceptació total del present reglament.

Condicions generals de participació:

- La cursa acollirà un màxim de 1350 corredors i l’assignació de places es regirà per l’estricte ordre d’ingrés bancari.
- Només es tornaran els diners en cassos justificats mèdics i/o laborals. Sempre abans del tancament de les inscripcions. A partir d’aquest dia amb justificant es podrà tornar la mitat. La resta es considera despeses de participació.
- Els corredors menors de 16 anys han de presentar “autorització de menors” signada pel pare / mare o tutor / a, per poder participar a la cursa.
- Els participants han de tenir la preparació física i mental suficient per afrontar el recorregut establert (distància i desnivell).
- A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar la seva llicència federativa i el comprovant bancari de la inscripció.
- Els participants sense llicència federativa hauran de contractar l’assegurança obligatòria que proposa la inscripció.
- En el cas de condicions climàtiques molt adverses o altres incidències, l’organització pot modificar el recorregut durant la cursa.
- El recorregut estarà únicament senyalitzat en les cruïlles o punts dubtosos i el track de la ruta estarà disponible 5 dies abans de la pedalada.
- Caldrà transitar pel recorregut posant atenció a la presència de possibles vehicles ja que els camins estaran oberts al trànsit en general.
- En els trams per carretera sempre s’hauran d’obeir les ordres de la organització o de la policia, tant abans com en el decurs de la prova.
- En cas de molt mal temps o per causes de força major, l’organització decidirà si la cursa es celebra. Si s’opta per la suspensió, els participants podran recollir el seu obsequi, però no es retornaran els diners de la inscripció.
- Tots els participants hauran de dur posat el casc rígid homologat durant tota la prova.
- Cada participant tindrà el seu dorsal que l’acredita a tenir accés als controls de vitualles i d’arribada. És obligatori fixar el dorsal a la part frontal de la bicicleta fins que finalitzi el recorregut. En cas d’abandonament, l’organització li retirarà a canvi de la corresponent credencial.
- Cada participant disposarà en el dorsal d’un document plastificat amb l’altimetria de la ruta i d’un telèfon d’emergència.
- En els controls de pas caldrà deixar la bicicleta a la zona habilitada.
- Els participants hauran de llençar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització.
- L’organització establirà un temps de pas en cada control. Els participants que el sobrepassin s’hauran de retirar de la prova i seguir les instruccions dels responsables.
- Si s’ha d’abandonar la cursa per accident o avaria, caldrà notificar-ho en un control o esperar el cotxe escombra.
- L’organització declina qualsevol responsabilitat davant de possibles accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar durant la cursa. Cada corredor haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió.

Casos que suposaran la desqualificació:
- Tenir comportaments violents i/o irrespectuosos entre corredors i/o públic, personal organitzador i medi ambient.
- Desviar-se de manera voluntària o involuntària del recorregut establert.
- No passar pels controls previstos en l’itinerari o anticipar-se al lloc previst de la sortida.
- Tirar embolcalls de menjar o beguda de manera incorrecta.
- Manipular o falsificar el dorsal.