EsReglament de la 36ª Selènika 2024

El present reglament especifica les condicions d’aquesta prova no ciclista, les quals són d’estricte compliment per a tots els participants inscrits.

Condicions generals de participació: 

  1. Cursa no competitiva amb un màxim de 1200 corredors. L’assignació de places es regirà per l’estricte ordre d’ingrés bancari.
  2. Les inscripcions es faran només per via telemàtica a www.selenika.com 
  3. La inscripció és oberta a majors de 16 anys que siguin plenament conscients de la longitud, la dificultat i l’exigència física de la prova. Poden inscriure’s únicamente presentant “l’autorització de menors” signada pel pare / mare o tutor/a i durant la pedalada hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n faci responsable. 
  4. No es podrà participar en la pedalades sense estar-hi inscrit ni sense llicència federativa. Si no es disposa de llicència, el participant haurà de contractar l’específica del dia (+5€).
  5. La inscripció és personal i no és transferible a una altra persona. 
  6. L’organització retornarà l’import de la inscripció als participants que no puguin assistir a la pedalada, sempre i quan ho justifiquin abans del tancament del període d’inscripcions. Tindrà un cost de 10 €, despeses de gestió i el retorn es farà pel mateix procediment que s’ha fet el pagament, a la mateixa targeta.
  7. Hi haurà dos recorreguts senyalitzats: el llarg de 83 km i el curt de 70 km.
  8. A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar la seva llicència federativa. Si vol recollir el dorsal d’algun altre participant caldrà dur fotocopiada la butlleta de l’interessat degudament signada.
 • NOVETAT: El recorregut curt es podrà fer en MTB i també en E-Bike o Gravel. I el llarg  en MTB o eBike.
 1. Si les condicions meteorològiques a l’hora de sortida o durant la cursa són molt adverses, l’organització pot modificar trams del recorregut o, si s’escau, suspendre la cursa. En tal cas, els participants podran recollir el seu obsequi, però no es retornaran els diners de la inscripció.
 2. Els recorreguts estaran senyalitzats sobre el terreny. Els tracks per GPS estaran disponibles 48 h abans de la pedalada.
 3. Caldrà transitar posant atenció a la presència de possibles vehicles i/o senderistes, ja que els camins estaran oberts al trànsit en general. En els trams de pas per carretera sempre s’hauran d’obeir les ordres de la policía local, Mossos d’Esquadra o AVES.
 4. Els participants hauran de dur posat el casc homologat i el dorsal durant tota la prova.
 5. És obligatori fixar el dorsal al manillar de la bicicleta de manera llegible fins que es finalitzi el recorregut.
 6. Cada participant disposarà en el dorsal de l’altimetria de la ruta, el seu nom i d’un telèfon d’emergència.
 7. L’organització es reserva de dret d’establir un horari màxim de pas pels controls. Els participants que sobrepassin aquesta hora de tall seran advertits i quedaran fora de l’empara de l’organització. I/o l’organització farà canvis de recorregut segons l’hora de pas. 
 8. Si s’ha d’abandonar la cursa per cansament, accident o avaria greu, caldrà fer-ho al control més proper i caldrà informar-ne als responsables del control. Si l’abandonament queda lluny d’un control s’haurà de trucar al telèfon d’ermergència imprès al dorsal. S’evacuarà als participants afectats el més depressa possible.
 9. L’organització, segons dictamini el metge de cursa, podrà aturar la marxa del participant que posi en perill la seva salut (desorientació, desmais…) o evacuar-lo, si s’escau, al centre mèdic que assigni l’equip mèdic de cursa.
 10. L’organització declina qualsevol responsabilitat davant de possibles accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar durant la cursa.
 11. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió. Així mateix l’organització no es fa responsable de robatori, pèrdua o sostracció de les pertinences del participant.

Casos que suposaran la desqualificació:

 • Tenir comportaments violents i/o irrespectuosos entre corredors, públic, personal de l’organització i propietaris privats.
 • Desviar-se voluntària o involuntàriament del recorregut marcat.
 • No passar pels controls de pas establerts i no creuar els arcs de sortida i arribada.
 • No portar posat el casc i el dorsal durant la pedalada.
 • Llençar impunement embolcalls o altres materials pels camins.
 • Falsificar el dorsal o no dur-lo.
 • No haver comunicat amb almenys 4 dies d’antel·lació un possible canvi de modalitat diferent a la que es va fer en la inscripció inicial.