Reglament

Reglament esportiu de la Selènika 2020

El present reglament cal llegir-lo amb molta atenció ja que especifica les condicions i característiques d’aquesta prova no competitiva, les quals són d’estricte compliment per a tots els participants.

La inscripció implica l’acceptació total del present reglament.

Condicions generals de participació: 

 1. La cursa acollirà un màxim de 500 corredors i l’assignació de places es regirà per l’estricte ordre d’ingrés bancari. En cap cas es faran inscripcions de darrera hora.
 2. La inscripció és oberta a qui sigui plenament conscient de la longitud, la dificultat i l’exigència física de la prova en què participa.
 3. La inscripció és personal i no transferible a una altra persona. L’organització retornarà l’import íntegre de la inscripció a aquells participants que no puguin assistir a la pedalada, sempre i quan ho hagin justificat abans de l’esdeveniment. Les despeses de gestió (3 €)  aniran a càrrec del participant.
 4. Hi haurà un recorregut únic de 74 km.(a diferència dels últims anys en què es podia triar cursa llarga o curta),
 5. Els menors de 16 anys inscrits han de presentar “ l’autorització de menors”  signada pel pare / mare o tutor / a, a l’hora de recollir el seu dorsal.
 6. A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar la seva llicència federativa. la butlleta d’inscripció i el comprovant bancari de la inscripció.
 7. Els participants sense llicència federativa hauran de contractar l’assegurança obligatòria (3 €) que proposa la inscripció.
 8. S’admetran únicament bicicletes de muntanya de tracció muscular. No es  permetrà cap tipus de bicicleta elèctrica.
 9. Davant d’imprevistos o motius de força major, l’organització pot modificar trams del recorregut durant la cursa o, si s’escau, suspendre-la. Si les condicions meteorològiques abans de la sortida són molt adverses, l’organització decidirà si la cursa es celebra. Si s’opta per la suspensió, els participants podran recollir el seu obsequi, però no es retornaran els diners de la inscripció.
 10. El recorregut estarà senyalitzat sobre el terreny i el track per GPS estarà disponible 48 h abans. El GPS és un complement que facilita informacions tècniques i assegura el camí per on cal transitar.
 11.  Caldrà transitar sempre posant atenció a la presència de possibles vehicles, ja que els camins estaran oberts al trànsit en general. En els trams per carretera sempre s’hauran d’obeir les ordres de la organització o de la policia, tant abans com en el decurs de la prova.
 12. Els participants hauran de dur posat el casc homologat durant tota la prova.
 13. Cada participant tindrà el seu dorsal que l’acredita a tenir accés als controls de vitualles i d’arribada. 
 14. És obligatori fixar el dorsal al manillar de la bicicleta de manera visible fins que finalitzi el recorregut. En cas d’abandonament, l’organització el retirarà a canvi de la corresponent credencial.
 15. Cada participant disposarà en el dorsal de l’altimetria de la ruta i d’un telèfon d’emergència.
 16. L’organització estableix l’horari màxim de pas pel 3r control a les 13:30 h. Els participants que el sobrepassin seran advertits i podran tornar a Navarcles per una ruta alternativa.En cas contrari, quedaran fora de la prova i, per tant, de l’empara de l’organització. 
 1.  Si s’ha d’abandonar la cursa per accident o avaria, caldrà notificar-ho a l’arribar a un control o esperar el cotxe escombra. S’evacuaran els participants afectats el més de pressa possible, però amb calma.
 2. L’organització, segons dictamini el metge de cursa, podrà aturar la marxa del participant que posi en perill la seva salut (desorientació, desmais…) o evacuar, si s’escau, un accidentat al centre mèdic que assigni l’equip mèdic de cursa.
 3. L’organització declina qualsevol responsabilitat davant de possibles accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar durant la cursa.
 4. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió. Així mateix no es fa responsable de robatori, pèrdua o sostracció de les pertinences del participant.

Casos que suposaran la desqualificació:

 • Tenir comportaments violents i/o irrespectuosos entre corredors i/o públic,personal organitzador i propietaris privats.
 • Desviar-se voluntària o involuntàriament del recorregut marcat, no passar pels control establerts i no creuar els arcs de sortida i arribada.
 • Llençar impunement embolcalls o altres materials pels camins.
 • Falsificar el dorsal o no dur-lo.