Reglament

Reglament de la 33ª Selènika 2021

El present reglament cal llegir-lo amb molta atenció. Especifica les condicions d’aquesta prova no competitiva, les quals són d’estricte compliment per a tots els participants.

La inscripció implica l’acceptació total del present reglament.

Condicions generals de participació: 

 1. Aquesta cursa no és competitiva i acollirà un màxim de 1200 corredors (si no hi ha restriccions per la pandèmia de la Covid). L’assignació de places es regirà per l’ordre d’ingrés bancari.
 2. Les inscripcions es faran via telemàtica a www.selenika.com (del 16 d’agost a 12 de setembre). Els participants preferents les podran fer del 16 al 17 d’agost.
 3. La inscripció és oberta a majors de 16 anys que siguin plenament conscients de la longitud, la dificultat i l’exigència física de la prova en què participen.
 4. El preu de la inscripció és de 25€ pels federats i 28€ pels no federats (+3€ per contractar l’assegurança obligatòria per un dia). 
 5. No es podrà participar en la cursa sense estar-hi inscrit ni sense llicència federativa.
 6. La inscripció és personal i no transferible a una altra persona. L’organització retornarà l’import de la inscripció a aquells participants que no puguin assistir a la pedalada, sempre i quan ho justifiquin abans de la celebració de la cursa. Les despeses de gestió (2€) aniran a càrrec del participant.
 7. Hi haurà un recorregut senyalitzat únic de 73 km.
 8. Els menors de 16 anys poden inscriure’s únicament presentant “l’autorització de menors” signada pel pare / mare o tutor / a, a l’hora de recollir el seu dorsal.
 9. A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar la seva llicència federativa, la butlleta d’inscripció i el comprovant bancari de la inscripció.
 10. S’admetran únicament bicicletes de muntanya de tracció muscular. No es permetran les elèctriques.
 11. Si les condicions meteorològiques a l’hora de sortida o durant la cursa són molt adverses, l’organització pot modificar trams del recorregut o, si s’escau, suspendre-la. En cas de suspensió, els participants podran recollir el seu obsequi, però no es retornaran els diners de la inscripció.
 12. El recorregut estarà senyalitzat sobre el terreny i el track per GPS estarà disponible 48 h abans. El GPS és un complement que facilita informacions tècniques i assegura el camí per on cal transitar.
 13.  Caldrà transitar sempre posant atenció a la presència de possibles vehicles, ja que els camins estaran oberts al trànsit en general. En els trams de pas per carretera sempre s’hauran d’obeir les ordres de la policia local, Mossos d’Esquadra o AVES, tant abans com en el decurs de la prova.
 14. Els participants hauran de dur posat el casc homologat durant tota la prova.
 15. Cada participant tindrà el seu dorsal que l’identifica (foto) i l’acredita a tenir accés als controls de vitualles i d’arribada. 
 16. És obligatori fixar el dorsal al manillar de la bicicleta de manera visible fins que finalitzi el recorregut. En cas d’abandonament, l’organització el retirarà a canvi de la corresponent credencial.
 17. Cada participant disposarà en el dorsal de l’altimetria de la ruta i d’un telèfon d’emergència.
 18. L’organització estableix l’horari màxim de pas pel 3r control de la roureda de les Tàpies a les 13 h. Els participants que sobrepassin aquesta hora de tall hauran de tornar a Navarcles per una ruta alternativa senyalitzada. En cas contrari, quedaran sense l’empara de l’organització. 
 19. Si s’ha d’abandonar la cursa per accident o avaria greu, caldrà fer-ho al control més proper o trucant al telèfon d’emergència imprès al dorsal. S’evacuarà als participants afectats el més aviat possible.
 20. L’organització, segons dictamini el metge de cursa, podrà aturar la marxa del participant que posi en perill la seva salut (desorientació, desmais…) o evacuar, si s’escau, un accidentat al centre mèdic que assigni l’equip mèdic de cursa.
 21. L’organització declina qualsevol responsabilitat davant de possibles accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar durant la cursa.
 22. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió. Així mateix no es fa responsable de robatori, pèrdua o sostracció de les pertinences del participant.

Casos que suposaran la desqualificació:

 • Tenir comportaments violents i/o irrespectuosos entre corredors i/o públic, personal organitzador i/o sanitari i propietaris privats.
 • Desviar-se voluntària o involuntàriament del recorregut marcat, no passar pels control establerts i no creuar els arcs de sortida i arribada.
 • Llençar impunement embolcalls o altres materials pels camins.
 • Falsificar el dorsal o no dur-lo.